Realizacja projektu „Optymalizacja kosztów energii elektrycznej poprzez rozbudowę instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie JackeR” obejmuje rozbudowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach PPHU „JACKER” JACEK SIKORA i obejmuje:

1.Rozbudowę do 39,95 kWp  instalacji fotowoltaicznej JackeR Parking usytuowanej na konstrukcji wsporczej dwupodporowej naziemnej (wiata parkingowa – tzw. „CarPort”) zlokalizowanej na działce Nr 553/2 w Jezierni, gm. Tomaszów Lubelski.  

2.Rozbudowę do 39,71 kWp instalacji fotowoltaicznej JackeR Produkcja usytuowanej na dachu budynku w Jeziernia przy ul. Lwowskiej 3, działka Nr 700 gm. Tomaszów Lubelski. Dla zapewnienia bezpieczeństwo i niezawodności instalacja fotowoltaiczna będzie wzbogacona o bateryjny system magazynowania energii.

3.Rozbudowę do 39,67 kWp instalacji fotowoltaicznej JackeR Administracja usytuowanej j na dachu budynku w Jeziernia przy ul. Lwowskiej 3, działka Nr 699/2, gm. Tomaszów Lubelski  4.Rozbudowę do 39,95 kWp instalacji fotowoltaicznej JackeR Ośrodek Szkoleniowy usytuowanej na dachu budynku w Brodach Dużych 15 działka Nr 116, gm. Szczebrzeszyn

Cele projektu:

-wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i regionalnym

-wdrożenie efektywnego ekologicznie i ekonomicznie źródła zasilania energii elektrycznej,

Planowane efekty:

-ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza,

– zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

-tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej

-zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.

-dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwa energetyczne regionu

Wartość projektu,

641 133,64 zł

– wkład Funduszy Europejskich

338 810,44 zł