POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA  I HIGIENY PRACY POPRZEZ WPROWADZENIE DO UŻYTKU URZĄDZEŃ OBCIĄŻAJĄCYCH UKŁAD MIĘŚNIOWO SZKIELETOWY ORAZ POPRAWIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA WYSOKOŚCI W FIRMIE ZAJMUJĄCEJ SIĘ PRODUKCJĄ METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
Dofinansowanie:      157.992,14 zł. brutto
Całkowity koszt projektu  : 270.694,94 zł. brutto