POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA  I HIGIENY PRACY POPRZEZ WPROWADZENIE DO UŻYTKU URZĄDZEŃ OBCIĄŻAJĄCYCH UKŁAD MIĘŚNIOWO SZKIELETOWY ORAZ POPRAWIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA WYSOKOŚCI W FIRMIE ZAJMUJĄCEJ SIĘ PRODUKCJĄ METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

Celem realizacji projektu jest kompleksowa poprawa BHP poprzez wprowadzenie do użytku urządzeń obciążających układ mięśniowo-szkieletowy oraz specjalistycznych środków ochrony poprawiających bezpieczeństwo prac na wysokościach. Zrealizowanie projektu pozwoli na ograniczenie do minimum transportu ręcznego towarów w obrębie stanowiska pracy. Wnioskodawca zdecydował się objąć projektem w sposób innowacyjny czynniki generujące największy wydatek energetyczny oraz ryzyko związane z wystąpieniem kontuzji, urazów, przeciążeniem układu ruchu. Pozytywne efekty w firmie zostaną uzyskane poprzez skuteczne zmniejszenie wydatku energetycznego oraz zmniejszenie ryzyka występującego na stanowiskach pracy.

Dofinansowanie:      157.992,14 zł. brutto
Całkowity koszt projektu  : 270.694,94 zł. brutto